De wereld verandert in een razend tempo. Complexe maatschappelijke opgaven vragen om een andere aanpak. Het vraagt om verandering waar iedereen bij nodig is. Het betekent loslaten wat je kent, nieuwe wegen ontdekken. Dat is niet altijd makkelijk. Het is wél leuk en spannend. 

“Factor W werkt aan wat vaak ontbreekt: gezamenlijkheid, verbinding, waarderen wat er al is, weten wat ieder toevoegt. Het kán wel! Wij zetten samen met jou de stap van denken naar doen.”

Factor W werkt met jou aan opgaven die van waarde zijn en waarvan de samenleving mooier wordt. De praktijk is ons uitgangspunt. Het gaat om echte verhalen en echte mensen. Wij gaan voor maatschappelijke impact en duurzame resultaten. We ontdekken en waarderen wat er al is. De oplossing is er al, wij helpen hem te vinden.

 

Onze opdrachtgevers zijn divers: zorg en welzijn, onderwijs, woningbouwcoöperaties, gemeenten, provincie, belangenorganisaties, bewonersinitiatieven. In iedere opdracht waar Factor W aan werkt, zit een vernieuwingswens en -opgave. Van een organisatie, een team, een wijk of een gemeente. Wij maken de opgave concreet. We zorgen met onze samenwerkingspartners/ opdrachtgevers dat ideeën en oplossingen in de praktijk werken. Door te doen, te ervaren, te leren en bij te sturen.

Op zoek naar de wolf

Wij denken dat het er al is: de ideeën, de oplossingen en de creativiteit. Het is een kwestie van vinden, verbinden en doen. Mensen willen bijdragen als ze weten waarom, als ze weten hoe en als ze actief betrokken zijn. In ieder team, in iedere organisatie, in ieders netwerk zitten de mensen die het al anders doen en een deel van de oplossing hebben. Dat zijn de wolven. Zij hebben de potentie om het landschap van bijvoorbeeld zorg, welzijn, onderwijs, wonen en werken te veranderen. De wolven kunnen het systeem kantelen als zij de ruimte en de support krijgen. Wij zien de wolven, verbinden en helpen de stap naar anders doen te zetten. Waarom noemen wij dit de wolven? Kijk maar eens naar onderstaand filmpje ‘How Wolves Change Rivers’.