Factor W en Healthworx ondertekenen pledge

Roos/ juni 14, 2019/ Nieuws, Pledge Alles is Gezondheid

Waar wij wakker van liggen? Als samenwerking en dialoog ontbreken. Dus daar maken wij werk van: mét de mensen om wie het gaat om tafel. Daarom tekenden Factor W en Healthworx tijdens het jaarcongres op 13 juni 2019 van Alles is Gezondheid een belofte: Naast onze reguliere werkzaamheden zullen wij extra activiteiten organiseren waarin het gesprek met elkaar centraal staat.

In het werken aan een gezond en vitaal Nederland vinden wij dat het te vaak ontbreekt aan dialoog en samenwerking. Daar willen we iets aan doen. Omdat we vinden dat het echt anders kan. Binnen en tussen organisaties en vooral met betrokkenen zelf, de inwoners van wijk, dorp of stad en de professionals die dagelijks met hen werken. Wat vinden zij belangrijk? Wat verstaan zij onder gezondheid? Waar zien zij kansen om samen aan gezondheid en vitaliteit te werken?

Healthworx en Factor W willen bijdragen aan meer dialoog en samenwerking in het publieke domein, zodat meer Nederlanders zich gezond en gelukkig voelen.  Daarom zullen wij komend jaar extra activiteiten organiseren waarin het gesprek en de ontmoeting centraal staat. Gebaseerd op het gedachtengoed van Deep Democracy, Theory U en waarderend actieonderzoek.  Met als belangrijk uitgangspunt: het betrekken van het hele systeem om tot passende veranderingen en oplossingen te komen,  er van uit gaande dat oplossingen in de groep aanwezig zijn. Dit begint met echt contact en echte verbinding maken. Niet alleen met het hoofd maar ook met het hart. Het helpt dan om hele andere werkvormen te kiezen, niet  alleen met woorden maar ook met beeld of muziek. Factor W werkt daarom onder andere samen met theatermaker en muzikant Eva van Pelt.

Op deze pagina vinden  jullie al onze activiteiten die wij organiseren in het kader van deze pledge!

De volledige tekst van de pledge vinden jullie Hier

Share this Post