Factor W en Healthworx  ondertekenden tijdens het jaarcongres van Alles is Gezondheid op 13 juni 2019  een belofte: naast onze reguliere werkzaamheden organiseren wij extra activiteiten waarin het gesprek met elkaar centraal staat. Waarom? Omdat wij vinden dat In het werken aan een gezond en vitaal Nederland het te vaak ontbreekt aan dialoog en samenwerking. Daar willen we iets aan doen. Omdat we vinden dat het echt anders kan. Binnen en tussen organisaties en vooral met betrokkenen zelf, de inwoners van wijk, dorp of stad en de professionals die dagelijks met hen werken. Wat vinden zij belangrijk? Wat verstaan zij onder gezondheid? Waar zien zij kansen om samen aan gezondheid en vitaliteit te werken? Op deze pagina kunnen jullie onze activiteiten volgen. 

Onze activiteiten

Op 12 november 2019 organiseerden we een meetup Public Health. Roos verzorgde de inhoudelijike injectie  over waarderend onderzoeken (ook wel bekend onder de term Appreciative Inquiry). Waarderend onderzoeken gaat over hoe je samen op zoek kunt naar wat er wél goed gaat en hoe je daar meer van kunt krijgen. Over het voeden van positieve perspectieven en de vruchten die je daar van kunt plukken. Lees hier het verhaal van Roos

Een boek lezen is soms niet genoeg. Samen onderzoeken hoe je nieuwe inzichten kan integreren in de praktijk, kan enorm stimulerend werken. Daarom organiseren we een leeskring over het boek “De nieuwe route” van Anke Siegers. De nieuwe route gaat over transformatie in het sociale domein en samensturing met alle betrokkenen. Ben jij benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat mensen veel meer het eigenaarschap kunnen nemen over hun situatie en hoe je een gelijkwaardige samenwerking voor elkaar kan krijgen tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld?  Lees dan de komende weken met ons mee!  Klik hier voor meer informatie.

 

Marielle Schipperen in gesprek met social entrepreneur Kristel Logghe, eigenaar van Multivation. Haar passie is om de potentie uit mensen te halen door ze te verbinden aan anderen. Kristel is voor Marielle een voorbeeld als het gaat om telkens weer verschillende perspectieven met elkaar in verbinding brengen. Het gesprek gaat over sociaal kapitaal, de potentie van jongeren benutten en waarom je nooit in één verhaal moet geloven. Lees hier verder

Roos Sohier en Marielle Hornstra zochten Teun Meulepas op toen zij hoorden over zijn nieuwe initiatief met zijn compagnon Jilt van Schayik: Biky. Met Biky willen zij ervoor zorgen dat ieder kind in Nederland fietst: “want als we allemaal fietsen worden we gezonder, zijn we mobieler en het is goed voor het milieu”. Het idee voor Biky ontstond tijdens hun fietstocht naar Zuid-Afrika. Ze zagen kinderen met overgewicht, wegen vol files, dikke lagen smog en stapels oude autobanden die gedumpt worden in Afrikaanse landen. De vraag ‘hoe krijg je de wereld aan het fietsen’ liet hun niet meer los. Waar begin je als je zulke dromen hebt? Lees hier verder

Mariëlle Schipperen ging in gesprek met Winnie Prins, wethouder in Zeewolde. Winnie is geen standaard-bestuurder: zij stelt ons bestaande democratisch stelsel ter discussie. Niet alleen in woorden maar ook in daden: zij zoekt allerlei manieren om inwoners in haar gemeente meer een stem te geven en in besluitvorming te betrekken. Want zij maakt zich zorgen. Zij vraagt zich af of iedereen zich in de huidige politieke processen wel gehoord en gezien voelt. De partij programma’s en vastgestelde afspraken lijken meer leidend dan wat er hier en nu van waarde is voor inwoners. Welke ruimte is er voor inspraak en voortschrijdend inzicht? En hoeveel ruimte is er voor mensen die een ander geluid laten horen? Winnie denkt dat het anders kan. Lees hier verder

Roos Sohier en Marielle Hornstra gingen in gesprek met Connie Rijlaarsdam. In 2017 viel Connie met Nu Niet Zwanger in de prijzen. Een initiatief dat vijf jaar geleden als kleine pilot in Tilburg startte en geleid heeft tot landelijke invoering van het programma.  Hier is vele jaren pionieren en doorzettingsvermogen voor nodig geweest. Inmiddels mag Connie zich landelijk programmamanager Nu Niet Zwanger noemen. In de rol is zij medeverantwoordelijk voor de landelijke implementatie. De kern van Nu Niet Zwanger: oprechtheid, present zijn en de mensen achter de problemen zien. Lees hier verder 

Marielle Schipperen ging in gesprek met Meetellen in Utrecht. Als snel werd duidelijk hoe Meetellen in Utrecht is uitgegroeid van project vanuit de gemeente naar onafhankelijk onderzoeksbureau voor én door inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. Een bureau waar mensen weer een manier vinden hun kwaliteiten in te zetten en daarmee de stem ophalen van anderen in een kwetsbare positie. Mensen wiens stem vaak niet gehoord wordt. Lees hier verder 

Dalila Sayd heeft een passie voor eten. Ooit heeft ze daar werk van gemaakt als kok in de keuken van verschillende Michelinrestaurants. Maar alleen lekkere gerechten maken was voor haar niet voldoende. Zij wil dat gezond eten voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een kleine portemonnee en voor mensen met een gebrek aan kennis over duurzaam en gezond eten. Als transitiedoener, fooddesigner en conceptontwikkelaar maakt  ze nu  werk van de verduurzaming van het voedselsysteem en aan een sociaal systeem waarin goed eten voor iedereen toegankelijk is. Dalila heeft het recept voor een sociaal voedsellandschap.  Lees hier verder 

Afgelopen  jaar hebben Factor W en Healthworx verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van onze pledge met Alles is Gezondheid. Onze reeks interviews sluiten we af met een interview met Karen van Ruiten, teamhoofd van het programma Alles is Gezondheid. Toen ik Karen vroeg of ik haar mocht interviewen zei ze direct ja. Oprechte dialoog en mét mensen zelf aan de slag, dat is een onderwerp dat haar aan het hart ligt.  Lees hier verder