In gesprek met Kristel Logghe

Er is nooit één verhaal

Door Marielle Schipperen

Marielle Schipperen in gesprek met social entrepreneur Kristel Logghe, eigenaar van Multivation. Haar passie is om de potentie uit mensen te halen door ze te verbinden aan anderen. Kristel is voor Marielle een voorbeeld als het gaat om telkens weer verschillende perspectieven met elkaar in verbinding brengen. Het gesprek gaat over sociaal kapitaal, de potentie van jongeren benutten en waarom je nooit in één verhaal moet geloven.

 

 

Oude bekenden

We treffen elkaar op een rustige donderdag middag in augustus bij de Social Impact Factory in Utrecht. Een plek die is voortgekomen vanuit een initiatief waar Kristel bij betrokken was. Marielle kent Kristel vanuit haar studie gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar Kristel docent was en zich bezig hield met interculturalisatie in de zorg en kwalitatief onderzoek. Ook begeleidde ze Marielle bij haar afstudeeropdracht die ging over jongeren participatie en peer-to-peer inzet. Dit was het begin van de Slinger Jongeren, een project waarbij jongeren hun talenten en ideeën inzetten om hun eigen buurt te verbeteren.  In de tijd dat gezondheidswetenschappen vooral nog ging over bewegen, roken, alcohol, voeding en overgewicht, was dit afstudeertraject best afwijkend. Inmiddels is Kristel al sinds 2006 zelfstandig onderneemster en een echte social entrepreneur.  

Het sociaal kapitaal staat centraal

De Slinger Jongeren, later is dit Young Society gaan heten, is onder Kristel haar vleugels uitgegroeid tot een grote slinger door Nederland waar meerdere steden aan meedoen. Jongeren vanuit het MBO organiseren activiteiten voor hun omgeving. Dat levert niet alleen hun omgeving maar ook hen zelf iets op. De slinger gaat uit van potentie, iedereen heeft een idee of een talent. De uitdaging is: hoe haal je het naar boven en verbind je het aan de buurt?

Na ongeveer vijf jaar stopt Kristel met de Slinger en gaat ze zich nog meer bezighouden met social return. Ze is verbonden aan vele organisaties die zich bezig houden met burgerinitiatieven en platforms voor en door sociale ondernemers. Zo noemt ze bijvoorbeeld Kracht in NL, MAEX  en Social Enterprise Lab.

Een bijdrage aan een grotere beweging

Bij welke grotere beweging passen de trajecten waar ze zich mee bezig houdt? Het sluit aan dat mensen steeds zelf het heft in handen willen nemen en in een bepaalde mate zelfvoorzienend willen zijn. De coöperatie gedachte van nu is een soort upgrade van hoe het vroeger ging. Wat er bij is gekomen is de aandacht voor het milieu en het duurzaamheidsaspect.

Meer dan de economische waarde

Als het gaat om social return is het zoeken naar nieuwe basismodellen waar de maatschappelijke waarde ook in wordt meegenomen en niet alleen de economische waarde voorop staat.  Zo begeleidt Kristel vanuit het Social Enterprise Lab een traject waarbij kringloop bedrijven, die bij uitstek social sociale ondernemers zijn, kunnen ontwikkelen zodat ze een volwaardige en toekomstbestendige plek hebben in de maatschappij. Ook hier weet Kristel verschillende perspectieven aan elkaar te verbinden zo brengt ze retailers en kringloop bedrijven aan elkaar.

Door het LOL platform leren professionals van jongeren

Interculturalisatie in de zorg is een aspect waar Kristel zich al jaren mee bezig houdt. Ze spreekt met trots over het LOL (Live Online Learning) rondom cultuur sensitief werken. Voortgekomen uit een project over het verbeteren van jeugd-ggz voor migrantenjeugd. In de vijf steden waar het project loopt, vindt Kristel lokale groepen moeders en vaders die meedoen. Samen met deze groepen en experts worden online modules ontwikkeld en live online lessen gegeven rondom het vroeg signaleren van psychische klachten en een licht verstandelijk beperking. Het is uitgegroeid tot een plek waar ervaringsdeskundige jongeren aan professionals leren hoe het is om te leven met een psychische aandoening en hoe je het kan herkennen en bespreekbaar kan maken. En migrantenjongeren met deze problematiek kunnen op het platform zelf een training volgen waarin ze meer leren over wie ze zijn, hoe ze sterker in de wereld kunnen staan en om kunnen gaan met wat ze hebben uit kunnen gaan van een eigen kracht.

De kracht is om perspectieven bij elkaar te brengen

Als ik aan Kristel vragen wat haar werkwijze eigenlijk kenmerkt komt naar boven dat ze heel goed is in de verschillende perspectieven bij elkaar brengen. En samen kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn:“de combinatie van onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk is wat mij boeit. Die combinatie maak ik zelf door uiteenlopende en ongelijksoortige partners bijeen te brengen.”

De boodschap die ik meekrijg: Er is nooit één verhaal

Wat we volgens Kristel meer mogen doen is niet te snel invullen voor de ander. Want zo ontstaan er vaak veel misverstanden. Het is belangrijk om de verschillende verhalen en perspectieven een volwaardige en gelijkwaardige plek te geven in ontwikkeling en uitvoering.  En als er hele grote verschillen zijn dan kan socratische gespreksvoering helpen om elkaar beter te leren begrijpen.

De kijktip die ik mee naar huis krijg, is de TEDx talk The danger of a single story van schrijfster Chimamanda Adichie.  Een krachtige boodschap van hoe snel je in de valkuil stapt om maar één kant van een verhaal te horen. De TEDx Talk is hieronder te bekijken.

Dit interview is één van de activiteiten van Factor W en Healthworx  in het kader van onze pledge Alles is Gezondheid. Lees hier meer.