Hoe wij werken

Factor W bedenkt, ontwikkelt en realiseert concepten waarin initiatief, ontwikkeling, duurzaamheid en samenredzaamheid centraal staan. Wij organiseren teambijeenkomsten, events, dialogen en workshops en we begeleiden veranderingsprocessen. Wij zien iedere opdracht als een expeditie om van oud naar nieuw te komen. Op elke expeditie zetten we samen een aantal stappen: ontdekkenontwikkelenorganiseren. Wij bedenken en faciliteren bij voorkeur een heel traject met een (netwerk)organisatie of team. Maar het is ook mogelijk om op maat en al naar gelang de behoefte ons op onderdelen van processen in te zetten. En soms is het nog niet duidelijk of je wel een verandertraject wilt inzetten. Dan kan bijvoorbeeld onze luisterdienst een uitkomst zijn. Belangrijk is om te weten dat wij geen adviezen geven; de oplossingen zitten al in jezelf. Door te luisteren, rake vragen te stellen, de oplossingen de ruimte te geven, helpen wij ze te vinden. Als onderzoeker van je eigen situatie, ontdek je zelf en samen de oplossingen en kan je uitproberen  wat wel en niet werkt. Dan ontstaat er een duurzaam effect en kan je zelf met de opbrengsten verder.

Ontdekken

Waar moet het naar toe? Ieder traject begint met het verkennen van de gewenste richting. Samen op zoek naar de gedeelde ambitie. Hoe ziet de ideale situatie er uit en wie kan en wil daar een rol in spelen? We geven ruimte aan alle invalshoeken zodat nieuwe inzichten ontstaan. We voeren moedige gesprekken. We gaan op zoek naar het andere geluid en verleiden mensen om op een andere manier naar de situatie te kijken. Denk bijvoorbeeld aan:

– brainstormsessies om nieuwe ideeën voor betere zorg of dienstverlening te verzamelen;

– groepsgesprekken met klanten over hun ervaring in de zorg met als doel hulp te verbeteren;

– creatieve dialoog sessies met professionals over wenselijke veranderingen in hun werkwijze.

Ontwikkelen

Samen gaan we op pad. We ontdekken wat wel en niet werkt door het uit te proberen in het echte leven. Met vallen en opstaan. We ontwikkelen prototypes, leggen nieuwe verbindingen en gaan samen aan de slag. Wie iets wil betekenen, halen we erbij. Wij kijken naar wat mensen zelf kunnen en verbinden dat aan kansen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

– Begeleiden van een team bij de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze;

– Organiseren van een werkplaats waar in samenwerking met professionals en klanten nieuwe producten of diensten ontwikkeld worden;

– Begeleiden van gemeenten bij het vergroten van burger- en overheidsparticipatie.

Organiseren

Wat we bereiken leggen we vast. We maken afspraken over hoe het verder gaat en wie zich committeert. Resultaten worden samen gevierd. We delen de kennis die op is gedaan, bespreken wat we geleerd hebben en welke ontwikkeling (nog) in de toekomst ligt. Denk bijvoorbeeld aan:

– Begeleiden van intervisies en leergroepen met als doel kennis te delen, van elkaar te leren en dienstverlening te verbeteren.
– Begeleiden van een implementatietraject: anders werken in de praktijk, ondersteuning bij verandering en het echt anders doen.