Raad van Inspiratie

Niemand kan het alleen. Wij halen inspiratie en support uit een heleboel mensen: onze families, vrienden, collega’s, bekende en onbekende helden. Om ons scherp te houden in onze missie en onze denkbeelden te toetsen, hebben wij een Raad van Inspiratie. In deze Raad zitten mensen met kennis van het publieke domein en de complexe vraagstukken die daar spelen, mensen met een frisse blik en prikkelende ideeën. De Raad van Inspiratie komt 2 maal per jaar bij elkaar en biedt ons inspiratie en tegenspel. 

Mariet Paes
John Beckers
Ron van den Ouweland
Addy van Beek